När bitarna faller på rätt plats

Vi är systemoberoende konsulter inom områdena lön och ekonomi för både privat och offentlig verksamhet. Vår styrka och kompetens ligger i att förstå en verksamhets behov, översätta det till effektiva processer - ofta med hjälp av ditt löne-/affärssystem.

Vårt fokus är att i olika faser kunna hjälpa din verksamhet med de krav och behov som finns avseende processer och systemverktyg.

Vi verkar för att få samklang mellan verksamhet, process och system.

Compentus Triaro är ett serviceorienterat och högkompetent konsulttjänstebolag. Vi fokuserar på att skapa affärsnytta och värde till våra kunder genom att leverera tjänster och lösningar som bygger på djup kompetens inom de löne- och ekonomiadministrativa områdena, i kombination med en stor erfarenhetsbank och kompetens inom ett flertal olika branscher och verksamheter.

På Compentus Triaro är vi gärna med i hela processen; från förstudie, processkartläggning och applikationskonsultation till projektledning vid exempelvis implementation och uppgradering.

Vi är systemoberoende men har specialkompetens inom systemen Agda PS och U4BW (Agresso). Vi bistår i både långa och korta uppdrag eller specifika punktinsatser såsom exempelvis rådgivning eller kvalitetssäkring av befintlig uppsättning.

CompentusTriaro systemförvaltning Agresso Infranord

Vad är en auktoriserad lönekonsult?

De Auktoriserade Lönekonsulterna är landets experter inom lön. Srf konsulternas förbund auktoriserar och organiserar landets främsta inom lönehantering.

En auktorisation innebär en kvalitetsstämpel som står för god kompetens inom löneområdet och flera års erfarenhet av arbete med lönehantering. För att bli auktoriserad behöver man en gedigen utbildning och flera års praktisk erfarenhet inom lön. För att behålla medlemskap och auktorisation måste man genomgå aktualitetsutbildningar, följa Srf konsulternas etiska regler, uppfylla Srf konsulternas krav på yrkeskvalitet, och genomgå kvalitetskontroller.

Våra kunder
Du är i sällskap med många andra företag. Vi arbetar och har arbetat med svårare eller enklare projekt för kunder inom privata och offentliga sektorn representerade inom ett stort antal branscher. Nedan syns några exempel:
-->

”Gör det så enkelt som möjligt, men inte enklare” - Albert Einstein

© CompentusTriaro AB 2019 | org-nr 559002-9582 | Åsögatan 115, 116 24 Stockholm | 08-52296000 | IT-projekt och utveckling av Compentus.