CompentusTriaro levererar seniora tjänster kopplade till affärssystem och ERP, främst Agresso. Våra kärnvärden, Lyhördhet, Delaktighet, Engagemang och Ansvar borgar för att våra kunder får bästa möjliga leverans. CompentusTriaro AB är dotterbolag till Compentus AB, ett IT-företag specialiserat på interaktionsdesign.
Våra tjänster
På CompentusTriaro är vi gärna med i hela processen; från förstudie, processkartläggning och applikationskonsultation till projektledning vid implementation och uppgradering. Då vi har lång erfarenhet av affärssystemet Agresso för både offentlig och privat verksamhet, hjälper vi gärna till med korta uppdrag eller specifika punktinsatser såsom rådgivning eller kvalitetssäkring av befintlig uppsättning.
Verksamhetsprocesser
CompentusTriaro tillhandahåller systemoberoende tjänster som är kopplade till verksamhetsprocesser. Vi hjälper dig med processkartläggning och ekonomimodell.
Läs mer om Verksamhetsprocesser.
Agresso
För affärssystemet Agresso erbjuder vi en rad tjänster.
Främst användarstöd, processkartläggning, kravställning, lösningsarkitektur, projektledning, applikationskonsultation, utbildning och dokumentation.
Läs mer om Agresso.
Våra kunder
Du är i sällskap med många andra företag. Vi arbetar och har arbetat med svårare eller enklare projekt för kunder inom privata och offentliga sektorn representerade inom ett stort antal branscher. Nedan syns några exempel:
-->

”Gör det så enkelt som möjligt, men inte enklare” - Albert Einstein

© CompentusTriaro AB 2015 | org-nr 559002-9582 | Storgatan 29, 114 55 Stockholm | 08 - 522 96 000